کوسن گیاهی خردلی

اندازه 50 سانتیمتر در 50 سانتیمتر دوخت سنتی . دوخته شده با نخ گیاهی کاربرد : تابلویی ، رومیزی ، کوسن