رومیزی پته بقچه

رومیزی پته بقچه رنگ زمینه سرمه ای اندازه 1 در1 دوخت نگینی دوخته شده با نخ های رنگ شیمیایی

رومیزی بقچه

رومیزی پته اندازه 1*1 بقچه . کاربرد تابلویی ، رومیزی