نیم بقچه

نیم بقچه پته دوخت سنتی اندازه 75 در 75 سانتی متر زمینه سفید کم کار (چهار بته) دوخته شده با نخ های رنگ جوهری (شیمیایی)

رومیزی بقچه

رومیزی پته اندازه 1*1 بقچه . کاربرد تابلویی ، رومیزی